CS DE EN

Jsme advokátní kancelář s dlouholetou tradicí specializující se zejména na podnikatelskou sféru. Klademe důraz na osobní přístup a spokojenost našich klientů.

Advokátní kancelář – historie a činnost

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. byla založena v roce 2014. Její činnost navazuje na Advokátní kancelář JUDr.Oto Kunz, CSc. - Prof.JUDr.Otto Kunz, DrSc., která byla založena v roce 1991 jako advokátní a komerčně právní kancelář. Členové této kanceláře vycházeli z dlouholetých zkušeností získaných pedagogickou, výzkumnou a praktickou činností v právních oborech, a využili možnosti dané zákonem o advokacii a zákonem o komerčních právnících a vytvořili společnou kancelář. Toto vše také proto, že se jedná již o třetí a čtvrtou generaci právníků v rodu.

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. je právní firma, které má sídlo v Praze.

Advokátní kancelář zabezpečuje právní služby se specializací na podnikatelskou sféru. Tyto služby poskytuje nejenom klientům z České republiky, ale také klientům ze zahraničí, kteří začínají své působení v ČR nebo zde již působí. Právní služby jsou poskytovány nejen v českém jazyce, ale také v německém jazyce a anglickém jazyce členy advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář zastupuje své klienty před soudy, před rozhodčími soudy v ČR i zahraničí a ostatními orgány dle potřeby. JUDr.Oto Kunz je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V roce 1992 se Advokátní a komerčně právní kancelář JUDr.Oto Kunz - Prof.JUDr.Otto Kunz stala zakladatelem Asociace advokátních, komerčně právních a patentových kanceláří. Jednalo se o volné spojení vzájemně spolupracujících kanceláří.

Účast v mezinárodní síti právních firem

Advokátní kancelář JUDr.Oto Kunz - Prof.JUDr.Otto Kunz se v roce 2004 stala členem právního řetězce advokátních kanceláří WARWICK LEGAL NETWORK. Členství v tomto řetězci ukončila v roce 2011. Od roku 2012 je advokátní kancelář členem mezinárodně právního řetězce ICLA /International Commercial Law Alliance/, který má spolupracující advokátní kanceláře v zemích Evropy a USA, což dává další možnost poskytování širší právní pomoci klientům.