CS DE EN

Jsme advokátní kancelář s dlouholetou tradicí specializující se zejména na podnikatelskou sféru. Klademe důraz na osobní přístup a spokojenost našich klientů.

Nabídková cena, platební podmínky

Účtování advokátní kanceláře je prováděno v souladu s ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a především vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Účtování je prováděno na základě hodinových sazeb.

Výše hodinové sazby za právní služby /zahrnující právní poradenství v českém i cizím jazyce, administrativní náklady / na základě předchozí dohody s klientem.

DPH je účtována v zákonné výši.

Množstevní slevy, diskonty, modifikace hodinových sazeb pro specifické právní případy: dle vzájemné dohody.

Školení: Jsou poskytována za úplatu dle výše uvedených hodinových sazeb.

Ověřování podpisů: kancelář ověřuje podpisy dle platné sazby.

Splatnost faktur: dle dohody.

Způsob účtování: měsíční fakturace s rozpisem provedených prací, konzultace po telefonu jsou účtovány po přesažení limitu 1-2 hodin .

Náklady účtované zvlášť:
- správní poplatky, kolky, překlady – dle skutečných nákladů
- cestovné (50% hodinové sazby + náklady dle příslušných právních předpisů)

Informace pro spotřebitele:

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. tímto informuje, že ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů byla Česká advokátní komora pověřena dne 5.2.2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz V případě vzniku sporu mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) při poskytování právních služeb je klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu.